Inhoudstafel jaarboek 2016-2017

2016-2017

Voorwoord (p.5)
door Johan Jaspaert

De Vlaamse pers over Machelen tijdens 1914-1948 (p.6-13)
door Luc De Meester

Krijgsgevangenschap tijdens de tweede wereldoorlog (p.14-19)
door Luc De Meester
naar het introductiefilmpje

Stalag XB Sandbostel (p.20-55)
door Luc De Meester

Wereldoorlog II in Olsene: Anna Verougstraete vertelt… (p.56-70)
door Willy Nachtergaele, Peter Bral en Daniël Van Quickelberghe
naar het introductiefilmpje
naar het drama in de Neerhoek Olsene

De tweede wereldoorlog in Zulte: het verhaal van Christiane Vandevelde (p.71-84)
door Willy Nachtergaele

75 jaar wolspinnerij van Zulte (p.85-98)
door Jozef De Poorter

Het kasteel van Olsene en zijn bewoners door de eeuwen heen (p.99-127)
door Willy Nachtergaele

De restauratie van de kruisweg van de kapel O.L.V. ten Dale (p.128-136)
door Willy Nachtergaele
naar het introductiefilmpje

Het leven van een Zultse krijgsgevangene in WOI: Remi Dhaenens (p.137-141)
door Willy Nachtergaele

Kermiskoersen in Groot-Zulte (p.142-150)
door Luc De Meester

Van Geitenbond tot Firtelbok in Zulte (p.151-164)
door André De Poorter

In memoriam: beeldhouwer Paul Delporte (1933-2017) (p.165-167)
door André De Poorter

De consolidatie van het schilderij van Sint Cornelius in de kerk van Machelen (p.168-171)
door André Goeminne

Kunstschilder Roger De Backer (p.172-192)
door André Goeminne, André De Poorter en Luc Levrau
naar het introductiefilmpje

François-Xavier-Joseph-Ghislain Borluut de Noortdonck en het votiefschilderij in de kerk van Machelen (p.193-201)
door André Goeminne
naar het introductiefilmpje

De ambachtsman in de schaduw van Roger Raveel, in de visie van Hans Sizoo (p.202-209)
door André Goeminne

Sites met walgracht in Machelen, Olsene en Zulte (p.210-247)
door André Goeminne

Georgius Basta, heer van Zulte en veldoverste tegen de Turken (p.248-264)
door André Goeminne

Alfred Meheus, gevechtsbrancardier tijdens de 1e wereldoorlog (p.265-275)
door André Goeminne en Daniël Van Quickelberge

Toen Zulte nog Zulte was… (p.276-303)
door André De Poorter
naar het introductiefilmpje

Baudelo meets Boudelo (p.304-312)
door Peter Bral

Enkele culturele hoogtepunten van 2016 en 2017, Zultenaren in de kijker (p.313-321)
door Willy Nachtergaele
naar filmpje: “Het einde van het Gaston Martensjaar!”

Foto’s uit de oude doos, Machelen, Olsene en Zulte (p.322-333)

Lijst der voorintekenaars (p.334-335)

Inhoudstafel (p.336)