Inhoudstafel jaarboek 1990

jaarboek 1990

Verantwoording (p.5-6)
door Maurits Vandeputte

Drie kerkdiefstallen te Zulte (p.7-8)
door Maurits Vandeputte

De oude pastorij te Zulte (p.9-11)
door Maurits Vandeputte

De hamwijk te Olsene (einde 16e eeuw) (p.12-16)
door Maurits Vandeputte

Rijkswachtkommandanten en het korps van Olsene 1908-1988 (p.17-33)
door Daniël Van Quickelberghe

Interview met de heer Gerard Schoors (p.34-37)
Daniël Van Quickelberghe

Pasgeborenen te Machelen en Olsene, clandestien gedoort te Oeselgem in de “Beloken Tijd” (p.38-40)
door Maurits Vandeputte

De bezitters van de heerlijkheid Zulte in de late middeleeuwen (1250-1795) (p.41-44)
auteur onbekend

Hof Ter Lake (p.45-53)
door Maurits Vandeputte

150 jaar geschiedenis rond het kasteel van Zulte (p.54-71)
door Fred Willemijns

Emma Van Den Heede 100 jaar jong (p.72-82)
door Johan Jaspaert

Rond de molen en het Franse klooster te Zulte (p.83-95)
door Fred Willemijns

De gemeenteschool van Machelen rond de eeuwwisseling (p.96-102)
door Maurits Vandeputte

Archiefsprokkelingen (Zulte, 1e kwart van de 17e eeuw) (p.103-104)
door Paul Huys

Addendum: het geslacht Piers de Raveschoot (p.105-106)

Gepubliceerd in 1990 (p.107-108)

Medewerkers aan deze uitgave (p.109)

Samenstelling van de geschied- en heemkundige kring van Zulte (p.110)

Inhoud (p.111)