Inhoudstafel jaarboek 2000-2001

2000-2001

25 jaar heemkunde te Zulte (p.4-6)
door Maurits Vandeputte

“De wederwaardigheden van schilder Modest Huys” door Camiel De Waegenaere (p.7-80)
door Paul Huys

De oudste heren van Olsene 1350-1550 (p.81-85)
door Luc Goeminne

De inwoners van Olsene in 1440 (p.86-87)
door Luc Goeminne

Fotovaria Zulte (p.88-98)

De bevolking van Olsene in 1695 (p.99-106)
door Maurits Vandeputte en Luc Goeminne

De bevolking van Machelen a.d.Leie in 1695 (p.107-116)
door Maurits Vandeputte en Luc Goeminne

Fotovaria Machelen (p.117-122)

Bevolking en grondbezit te Olsene in de 18de eeuw (p.123-159)
door Luc Goeminne, Maurits Vandeputte en René De Clercq)

Fotovaria Olsene (p.160-164)

Dialectwoorden uit onze streek (p.165-167)
verzameld door Fred Willemijns

Spreuken en gezegden uit onze streek (p.168-169)
verzameld door Fred Willemijns en Daniël Van Quickelberghe

Luchtopnames Zulte uit 1975-1980 (p.170-172)
door Herman Rogge

Prentbriefkaarten en hun boodschap (p.173-191)
door Fred Willemijns

Zultse Begijntjes in het Begijnhof te Sint-Amandsberg (p.192-195)
door Fred Willemijns

Zultenaar Aloïs Martens (1842-1916) missionaris in Engeland (p. 196-207)
door André De Poorter

Amerikanen met Vlaamse roots uit onze regio (p. 208-221)
door Fred Willemijns

Restauraties en verfraaiïngen aan de Sint-Pieterskerk in Olsene (p.222- 225)
door pastoor Alfons Gosseye

Lijst van de Olsense pastoors (1417-1986) (p.226)

Relicten uit het verleden. Een eerste verkennend onderzoek naar sites met walgracht te Zulte, Olsene en Machelen (p.227-238)
door Guy De Mulder

Publicaties, mededelingen en evenementen (p.239-245)

Medewerkers aan de 18e uitgave (p.246)

Geschied- en heemkundige kring van Zulte (p.247)

Inhoud (p.248)