Inhoudstafel jaarboek 2006-2007

2006-2007

Voorwoord (p.5)
door Fred Willemijns

De nominatieve volkstelling te Zulte in 1818 (p.6-35)
door Maurits Vandeputte

Veestapel en weideareaal te Machelen in 1592 (p.36-43)
door Maurits Vandeputte en Luc Goeminne

…En waar zijn de Rechters gebleven? (p.44-52)
door Willy Nachtergaele

De kerk van Machelen en haar pachters in de 19e eeuw (p.53-85)
door André Goeminne

87-jarige levensloop van de Machelse priester-pater Arthur-Aimé-Julien 1917- 2004 (p.86-97)
door pastoor Alfons Gosseye

De nagelaten notities van kunstschilder Modest Huys (p.98-125)
door Paul Huys

Bevolking en grondbezit te Zulte in de 19e eeuw (p.126-154)
door Luc Goeminne en René De Clercq

Roger Raveel: een wonderlijk schilder uit Machelen-aan-de-Leie (p.155-183)
door Carlos Alleene

Winnaar van gouden medaille schilderkunst Sint-Lucas Gent (p.184-187)
door Luc Voet

Pro-justitia, opgesteld door Zultse veldwachter Maurice Goessaert rond WO II (p.188-190)
door Fred Willemijns

20 jaar ziekenzorg in Olsene 1987-2007 (p.191-193)
door Albert Vandecaveye en Daniël Van Quickelberghe

Spreuken, spreekwoorden, gezegden en bedenkingen (p.194-197)
verzameld door Daniël Van Quickelberghe

De belevenissen van Anna Goeminne (p.198-200)
door Daniël Van Quickelberghe

De kuiper handenambacht (p.201-202)
door Daniël Van Quickelberghe

30 jaar Pieter Paul Rubenskring (p.203-206)
auteur onbekend

Buitenlust (p.207-209)
door Hendrik Goris

Historiek van de orgels te Zulte (p.210-233)
door Filip Amerlick

Fotovaria Zulte (p.234-253)

Recente publicaties-evenementen-mededelingen (p.254-262)
door Fred Willemijns

Aanwinsten door giften (p.263)

Inhoudstafel (p.264)