Algemene vergadering van de Heemkunde Oost-Vlaanderen

op zaterdag 14 oktober 2017.

We zijn te gast te Zulte bij de plaatselijke “Geschied-en Heemkundige Kring Zulte”. De voorzitter, Johan Jaspaert, heet alle aanwezigen welkom in Ontmoetingscentrum gelegen in Olsene. Hij geeft het woord aan schepen van cultuur, Michaël Vandemeulebroecke die de goede samenwerking van de plaatselijke heemkring met het gemeentebestuur onderstreept. Daarna komt bestuurslid, Willy Nachtergaele, aan de beurt met een mooie projectie. Hierin leest plattelandsdichter, Paul Demets, woonachtig te Olsene het gedicht “de enkeling” voor. Het gaat over een prachtige oude boom in het plaatselijke park. De oorsprong gaat terug tot in het begin van de jaren 1800 en is daarmee ongeveer even oud als de bijhorende woning en schuur, die later omgebouwd werd tot ontmoetingscentrum. De site was eigendom van de familie Meheus. De laatste bewoner, Adolf Meheus, overleed kinderloos in 1968 en droeg het park met de woning als legaat over aan de gemeente Olsene. We krijgen het videoportret “Meneerke Adolf” te zien. Meneer Adolf was een rijke excentriekeling, een archetype, dat voor de meesten onder ons zeer herkenbaar overkomt, want dit soort dorpsfiguren dat onlosmakelijk verbonden is met de lokale geschiedenis vind je wel in meerdere gemeenten.

Vergadering
Onze voorzitter, Luc Van Driessche, dankt schepen Vandemeulebroecke en Johan voor hun gastvrijheid. Hij overloopt de aanwezigheid van de afgevaardigden van de aangesloten kringen.

 1. Informatieve /educatieve voorstelling “Privacy en aanverwante aangelegenheden” door Evelien Jonckheere, coördinator bij Heemkunde Vlaanderen.
 2. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 17/03/2017 te Oosterzele
 3. Jaarprogramma 2018
  • Raadsvergaderingen op 07/04/2018 te Herzele en op 20/10/2018 te Elversele. Tijdens de tweede raadsvergadering wordt een nieuw bestuur verkozen. Bij deze wordt een oproep gedaan tot mogelijke kandidaten.
  • Heemdag/Gouwdag op 24/04/2018 te Gentbrugge. Deze halve dag wordt door Françoise Verhoosele toegelicht.
  • Kandidaturen voor de Reinaertprijs 2018 dienen bij het bestuur toe te komen voor 15/04/2018. De verkiezing heeft plaats tijdens de raadsvergadering te Herzele.
  • Namen van verdienstelijke bestuursleden worden ook voor 15/04/2018 gemeld.
  • Het jaarverslag 2017 dient voor 30/04/2018 ingediend te worden.
  • De website van Heemkunde Oost-Vlaanderen vzw werd door Françoise Verhoosele in een nieuw kleedje gestopt. Aankondigingen worden door haar verwerkt.
 4. Begroting 2018 Er zijn geen opmerkingen en de begroting wordt goedgekeurd.
 5. Subsidies werking 2016
  De verdeling van de subsidies wordt goedgekeurd. De provincie heeft positief gereageerd op de subsidieaanvraag. De verdeelde som wordt doorgestuurd naar de kringen van zodra de gelden bij Heemkunde Oost-Vlaanderen vzw binnen zijn.

PAUZE
Tijdens de pauze wordt een plaatselijk biertje aangeboden, een Alfred van hoge gisting of een gewoon Zulte blond of bruin biertje.

6. Evaluatie van de heemdag in Sint-Niklaas.

7. Mededelingen Heemkunde Vlaanderen VZW

8. Voorstellen en varia