Algemene vergadering Heemkunde Oost-Vlaanderen

Op zaterdagnamiddag 3 maart 2012 was de Heemkundige Kring van Zulte gastorganisator van de algemene vergadering van de vzw Heemkunde Oost-Vlaanderen.

gastsprekers op de algemene vergadering

Er heerste een gezellige sfeer onder de talrijke deelnemers aan de vergadering Heemkunde Oost-vlaanderen in het ontmoetingcentrum te Olsene. Oude bekenden en geestesgenoten uit alle hoeken van onze provincie vonden elkaar en wisselden enthousiast van gedachten tijdens de ontvangst met koffie. Liefst 45 van de 48 aangesloten afdelingen hadden één of meerdere bestuursleden afgevaardigd en het was dan ook met een tevreden gevoel dat de voorzitter, de heer Robert Ruys, de vergadering stipt om 14 uur opende. In een korte toespraak werden de deelnemers eerst verwelkomd door onze lokale voorzitter, de heer Johan Jaspaert. Gelegenheidsprekers waren de schepen van Cultuur, mevrouw Catherine De Smet, en de heer Henk Heyerick, burgemeester van Zulte.
Eén van de hoogtepunten van de vergadering was de verkiezing van de Laureaat van de Reinaertprijs 2012 (de Reinaertprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon die zich bijzonder onderscheiden heeft op heemkundig vlak) , een eer die dit jaar te beurt viel aan de heer André Van De Sompel van de Heemkring uit Laarne.
Tijdens de pauze trakteerde het gemeentebestuur van Zulte de deelnemers met een lokaal Leiebiertje, een gebaar dat letterlijk én figuurlijk zeer gesmaakt werd door de heemkundigen. Na de vergadering was er nog de traditionele broodmaaltijd en kregen de deelnemers de gelegenheid om onder de deskundige leiding van mevrouw Monique Coryn , eresecretaris van Zulte, de voormalige woning van Adolf Meheus te bezoeken. Dit legaat, dat bij het overlijden van de heer Meheus in 1968 aan de toenmalige gemeente Olsene (thans Zulte) geschonken werd, is in zijn oorspronkelijke staat bewaard gebleven. Het geeft ons een perfect beeld hoe de beter begoede burger leefde in de vorige eeuw. Dit was dan ook een perfecte afsluiter van een mooie namiddag, vol geanimeerde en constructieve discussies die aantoonden dat heemkunde in Oost-Vlaanderen meer dan ooit leeft !
Met dank aan onze dames die achter de schermen voor de heerlijke broodmaaltijd en koffie zorgden!

Willy Nachtergaele