André De Poorter sluit het Gaston Martensjaar af…

Laat ons het Gaston Martens jaar in schoonheid afsluiten door André nog een laatste keer aan het woord te laten op de plaats waar het verhaal van Gaston geëindigd is, namelijk op het kerkhof van Deurle.