In het gemeentehuis bij de gezusters Dermaut

In ’t gemeentehuis bij de gezusters Dermaut is een toneelstuk in ware “Martens” stijl, geschreven door André De Poorter en Sylva Deblanc en geregisseerd door Eric Van Craeynest. Deze éénakter werd tweemaal opgevoerd op zondag 25 juni 2017, naar aanleiding van de kermis en de Gaston Martensviering in Zulte. Voor het jaarboek van de Zultse Heemkring schreef André De Poorter een artikel over de echte figuren die in het stuk ten tonele gevoerd worden, allemaal dorpsfiguren die in het Zulte van de vorige eeuw voor “leven in de brouwerij” gezorgd hebben.