Het Landbouwershuis in Olsene

VROEGER (1940)

’t Landbouwershuis in Olsene
anno 1940

Langs de baan Gent-Kortrijk, in Olsene lag het café “’t Landbouwershuis” uitgebaat door door Leona Biebuyck. In de tweede wereldoorlog heeft het gebouw zwaar geleden onder de bombardementen van de geallieerden in mei 1940. Het regiment “de Ardense Jagers” had zijn zwaar geschut opgesteld in de buurt van Oeselgem brug, met als doel de oprukkende Duitse troepen tegen te houden. Die Duitsers kwamen Olsene binnen via de Oudenaardestraat. Het geschut van de gealliëerden was echter te kort afgesteld en trof vooral de dorpskom. Op de foto staat het zwaar beschadigde Landbouwershuis. Op het dak zijn dakwerkers de schade aan het herstellen, terwijl voor de deur een Duits soldaat een oogje in ’t zeil houdt.

NU (2017)

Het Landbouwershuis
anno 2017

Het café ’t Landbouwershuis bestaat niet meer, maar het statige gebouw zelf is er nog en is vrij intact gebleven.
Links naast de grote, ronde poort bevindt zich nu het nieuwe café-restaurant De Zwaan.

 

 

 

En hoe is de omgeving geëvolueerd?

VROEGER ( 1770, Ferrariskaart)

Het Landbouwershuis in 1770

De kaarsrechte  baan Gent-Kortrijk werd aangelegd onder het Oostenrijks bewind rond 1718. Langs de weg ontstonden in de loop van de 18e en 19e eeuw verschillende herbergen en afspanningen. Zo waren er al gebouwen opgetrokken op de plaats van ’t Landbouwershuis, op de kaart in ’t zwart omcirkeld. Van de huidige dorpskern was hier geen sprake. In 1718 lag de oude dorpskom met de kerk nog aan aan de Leie. De weg die links schuin naar boven loopt is de “Kerkstraat”, die leidt naar het toenmalig centrum van Olsene.

NU (2017, Google-earth)

De dorpskern van Olsene in 2017

De zwarte cirkel geeft de ligging van ’t Landbouwershuis aan.
Rond de afspanningen en herbergen heeft zich een nieuwe dorpskern gevormd. De oude kerk aan de Leie is verdwenen, alleen het kerkhof is gebleven. Rechtover het Landhuis, achter de behuizing is een nieuwe kerk gebouwd.  Later hebben de gebouwen plaats moeten ruimen voor een mooi kerkplein. Naast de kerk bevindt zich nu een hedendaags en functioneel gemeentehuis.