Inhoudstafel jaarboek 1981

Vlasnummer: Zulte aan de Leie, vlasstreek van weleer

jaarboek 1981

Verantwoording (p.3)
door Maurits Vandeputte

Inleiding (p.6-8)

Ontwikkeling van de vlasnijverheid te Zulte van 1900 tot 1920 (p.9-18)

Vlassers te Machelen 1880-920 (p.18-20)

Vlassers te OlseneĀ  1880-1920 (p.21-23)

De vlasboer (p.24-33)

Het ontzaden van het vlas (p.34-38)

De vlasvezelbereiding (p.39-97)

Prijzen van vlas, bijproducten en lonen (p.98-100)

De periode tussen de twee wereldoorlogen (p.101-108)

Nabeschouwing (p.109)

Zakenregister (p.110-112)

Het lied van het vlas (p.113)

Het vlas en de Leie in spreekwoorden en gezegden (p.114-115)

Fotovaria (p.116-130)

Bronnen en bibliografie (p.131)

Samenstelling van de geschied- en heemkundige kring van Zulte (p.132)

Inhoudstafel (p.133)