Inhoudstafel jaarboek 1985

Themanummer: de oorlog 14-18

jaarboek 1985
De Oorlog

Verantwoording (p.5-6)
door Maurits Vandeputte

Het bronnenmateriaal (p.7-9)

Oorlogsjaar 1914 (p.10-36)

Oorlogsjaar 1915 (p.37-55)

Oorlogsjaar 1916 (p.55-74)

Oorlogsjaar 1917 (p.75-84)

Oorlogsjaar 1918 (p.85-103)

Bijlage1: Nominatieve lijst van oudstrijders, gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers (p.104-117)

Bijlage2: Programma van de vredesfeesten te Machelen in 1919 (p.118)

Bijlage3: Levende getuigenissen (p.119-166)

Bijlage4: Twee oorlogsliederen uit een Zults liedboek (p.167-169)

Fotoalbum (p.170-173)

Inhoud (p.174)

Samenstelling geschied- en heemkundige kring van Zulte (p.175)