Inhoudstafel jaarboek 1986

jaarboek 1986

Verantwoording (p.5)
door Maurits Vandeputte

Het nieuwe gemeentewapen en –vlag van Zulte (p.7-9)
door Maurits Vandeputte

Verzet tegen de bouw van een tweede windmolen te Zulte in 1557 (p.10-16)
door Luc Goeminne, Maurits Vandeputte en Lieven Denewet

De stenen windmolen te Zulte (p.17-18)
door Maurits Vandeputte

Het circus in Groot-Zulte (p.19-48)
door André Depoorter

De petitiebeweging te Olsene in 1829 (p.48-51)
door Maurits Vandeputte

Lokale menu’s uit La Belle Epoque (p.52-59)
door Maurits Vandeputte

Flitsen uit het leven van een Zults kasteelheer anno 1857 (p.60-61)
door Fred Willemijns

Spreuken, gezegden en verhalen uit ons heem (p.62-63)
door Maurits Vandeputte

Protest tegen kwakzalverij (p.64-65)
door Maurits Vandeputte

Monseigneur Robert De Langhe (1911-1963) (p.66-85)
door Fred Willemijns

De heerlijkheid Olsene en haar heren uit het geslacht ”Lanchals” en “De Kerchove” (p.86-95)
door Daniël Van Quickelberghe

Waar men gaat langs Zultse wegen… (p.96-110)
door Fred Willemijns

Bevolkingsbeweging te Zulte sinds de fusie (p.111-113)
door Maurits Vandeputte

Een volkstelling te Zulte, Olsene en Machelen anno 1695 (p.113)
door Maurits Vandeputte

Fotovaria (p.114-119)

Recente publicaties door Zultenaars (p.120)

Medewerkers aan het jaarboek 1986 (p.121)

Samenstelling geschied- en heemkundige kring van Zulte (p.122)

Erratum (p.123)

Inhoudstafel (p.125)