Inhoudstafel jaarboek 1988

Themanummer: toneel

jaarboek 1987

Verantwoording (p.5)
door Maurits Vandeputte

Rederijkerskamers (p.6-16)
door Maurits Vandeputte

Toneelhistoriek te Zulte (p.17-103)
door Georges Gilbert

  • Toneel voor de eerste wereldoorlog (p.19-31)
  • Toneel rond de tweede wereldoorlog¬†(p.31-32)
  • Toneel na de tweede wereldoorlog (p.33-48)
  • Toneelgezelschap “Klaverke Vier” (p.49-71)
  • Toneelgroep Knipperlicht (p.72-77)
    door Erik Van Craeynest
  • Teaterpunt (p.78-84)

Toneelhistoriek te Machelen (p.85-103)
door Georges Gilbert

Toneelhistoriek te Olsene (p.104-134)
door Georges Gilbert

Addendum (p.135)

Medewerkers aan deze uitgave (p.136)

Samenstelling van de geschied- en heemkundige kring van Zulte (p.137)

Inhoud (p.139)