Inhoudstafel jaarboek 1989

jaarboek 1989

Verantwoording (p.5-6)
door Maurits Vandeputte

Ovenburen te Zulte (p.7-19)
door Fred Willemijns

Enkele tellingen te Zulte, Olsene en Machelen in het oude regiem (p.20-22)
door Maurits Vandeputte

Georges Dheedene: een kunstenaar uit Zulte (p.23-37)
door Stefaan De Groote

Spreekwoorden en gezegden uit onze streek (p.38)
door Fred Willemijns

De oudste mutualiteit van het land had haar wortels te Olsene (p.39-45)
door Daniël Van Quickelberghe

35 jaar verkiezingstribulaties te Zulte (1903-1938) (p.46-65)
door Maurits Vandeputte

Verkiezingsrijmelarij te Machelen (p.66-73)
door Maurits Vandeputte

Het adellijk geslacht Piers de Raveschoot en haar vertakking te Olsene (p.74-95)
door Maurits Vandeputte

Kanttekeningen bij foto’s uit vorige eeuw (p.96-99)
door Fred Willemijns

Een tragisch ongeval in Olsene (1621) (p.100-103)
door Paul Huys

De organisatie “Winterhulp” gedurende wereldoorlog II (p.104-111)
door Daniël Van Quickelberghe

Medewerkers aan deze uitgave (p.113)

Samenstelling van de geschied- en heemkundige kring van Zulte (p.114)

Inhoud (p.115)