Inhoudstafel jaarboek 1994-1995

1994-1995

Verantwoording (p.3-4)
door Fred Willemijns

Het 11de Huzaren en de bevrijding van Olsene (p.5-21)
door Daniël Van Quickelberge en P. Taghon

Gallo-romeinse sporen te Olsene (p.22-28)
door Guy De Mulder

Twee Zultse weerstanders vertellen hun verhaal (p.29)
door Leon De Keyster

Van onderduikers bij nacht werden wij plots gevierden in het daglicht (p.30-32)
door Leon De Keyster

Ik ontsnapte aan de executie (p.33-35)
door Leon De Keyster

Het oorlogsgedenkteken te Machelen (p.36-46)
door Luc Levrau

Machelse gesneuvelde soldaten die niet vermeld staan op het oorlogsgedenkteken (p.46)
door Luc Levrau

Als opgeëisten in Frankrijk bezweken (p.47)
door Luc Levrau

Plechtige inhuldiging van het gedenkteken en het vieren van de oudstrijders (p.49-53)
door Luc Levrau

Gedenk onze helden en andere slachtoffers uit de oorlog 1940-1945 (p.54)
door Luc Levrau

Als gesneuvelden gevallen op het veld van eer (p.55-57)
door Luc Levrau

Lotelingen van Machelen, Olsene en Zulte (1897-1903) (p.58-71)
door Daniël Sabbe

Georges Gilbert: dorpsfilosoof en nog zoveel meer (p.72-93)
door Daniël Van Quickelberge

De restauratie van 2 beelden van de Sint Pieterskerk te Olsene (p.94-99)
door Alfons Gosseye

Sporen van verering van Sint-Antonius-abt in Olsene (1495-1995) (p.100-109)
door Daniël Sabbe

Publiciteit in Zulte, 60 jaar geleden (p.110-116)
door Fred Willemijns

Een wandeling door Zulte in 1904 (p.117-126)
door Fred Willemijns

Een greep uit het Zultse dialect (p.127-135)
door Fred Willemijns

Foto-varia Zulte-Olsene-Machelen (p.136-145)

Een terugblik bij de uitgave van het 15e jaarboek (p.146-155)

Mededelingen en recente publicaties (p.156)

Medewerkers aan deze uitgave (p.157)

Geschied- en heemkundige kring van Zulte (p.158)

Inhoudstabel (p.159)