Inhoudstafel jaarboek 1998-1999

1998-1999

Inleiding (p.4-5)
door Fred Willemijns

Het oude dorpscentrum van Olsene bij de Leie in 1606 (p.6-7)
door Luc Goeminne

Naar een verzulting van onze hoofdvlakke? (p.8-12)
doorPascal Pauwels

Twee herbergentellingen in Olsene (1683 & 1779) (p.13-20)
door Paul Huys

Jan de Seyn, opperbaljuw van Olsene (p.21-23)
door Paul Huys

Machelen, Olsene en Zulte in 1765 (p.24-33)
door Paul Huys

Spreuken en gezegden uit onze streek (p.34-37)
verzameld door Fred Willemijns

De postkaart van weleer, wereldwijd verspreid (p.38-69)
door Fred Willemijns

Lofts in de Leievallei te Zulte (p.70-81)
door Leon De Keyster

De laatste Zultse Oostfrontstrijder (p.82- 91)
door Leon De Keyster

Het voormalige Van Peteghem-orgel te Zulte (p.92-101)
door Filip Amerlinck

De familie Van Malcote de Kessel (rechtzetting en aanvullingen) (p.104-106)
Maurits Vandeputte

Meer dan 20 jaar Molenkouterfeesten (p.107-115)
door Antoon Willemijns

Eremis van E.H. Emiel Van Vinck t Olsene op 6 april 1937 (p.116-126)
door Daniël Van Quickelberghe

Pastoors van Machelen vanaf 1323 tot 1999 (p.127-138)
door Luc Levrau

De parochie Zulte en haar priesters (p.139-180)
door Fred Willemijns

Het knapenkoor “Dominicus Savio” te Olsene (1940-1950) (p.181-192)
door Daniël Van Quickelberghe

Raveelmuseum Machelen (p.193-202)
door Johan Jaspaert met foto’s van Daniël Van Quickenberghe

De restauratie van de Zultse parochiekerk Sint-Petrus en Paulus (p.203-205)
door Fred Willemijns met foto’s van Leon De Keyster

Een stukje industriële archeologie verdwijnt weldra uit het Zultse straatbeeld (p.206-207)
door Fred Willemijns

Recente publicaties en mededelingen (p.208-211)

Medewerkers aan het jaarboek (p.212)

Leden van de geschied- en heemkundige kring van Zulte (p.213)

Inhoud (p.214)