Gemeente Zulte is vier kunstwerken rijker

Het gemeentebestuur van Zulte is vier kunstwerken rijker. De rode draad in het pas
aangewonnen kunstpatrimonium is de toneelschrijver Gaston Martens. De vier kunstwerken zijn een schenking van de kleindochter van Gaston.
Hier het volledige artikel