Inhoudstafel jaarboek 1993

jaarboek 1993

Verantwoording (p.3)

Een vrijwilligerskorps te Zulte in 1790 (p.4-11)
door Fred Willemijns

De familie Meheus van Olsene en de abdij van Ename (p.12-18)
door Daniël Sabbe

Historiek van het klooster te Machelen 1870-1993… (p.19-37)
door Johan Jaspaert

Van bureel van weldadigheid, over armenbestuur en Commissie van Openbare Onderstand (C.O.O.) naar O.C.M.W. (p.38-48)
door Georges Gilbert

Op zoek naar een verdwenen galg in de heerlijkheid Olsene in 1536 (p.49-51)
door Fred Willemijns

Bidplaats Maria Hulp der Christenen (p.52-56)
door André Goeminne

Kasteel van Olsene, 140 jaar geleden gebouwd (p.57-59)
door Fred Willemijns

Zultse watertoren keurig gerestaureerd (p.60-70)
door Leon De Keyster

Het goederenbezit van de Sint-Amandsabdij te Machelen in 847 en 899 (p.71-72)
door Luc Goeminne

Een gouden priesterjubileum te Zulte in 1777 (p.73-76)
door Fred Willemijns

Schilderij van vroegere kerk op Kerkhoek in Olsene (p.77-80)
door Daniël Sabbe

Laatste criminele rechtspraak te Zulte 10 maart 1779 (p.81-84)
door Fred Willemijns

Wappersmolen tot desloop veroordeeld (p.85-91)
door Leon De Keyster

Een kerkhof zonder grafzerken (p.92-96)
door Fred Willemijns

Het klooster “Sint-Franciscus” te Olsene (p.97-113)
door Daniël Van Quickelberghe

Bakovens en ovenburen in Olsene (p.114-124)
door Daniël Van Quickelberghe

Mededelingen en publicaties (p.125-137)
– Wat molenkunde ons leert (p.125), door Fred Willemijns
– Het Georges Dheedene-jaar (p.126)
– De volkstelling van het jaar 1796 (p.127), door Maurits Vandeputte
– Vasten en broederlijk delen… (p.128), door Fred Willemijns
– Marcase exposeerde in de Brakke Grond te Amsterdam (p.129), door Fred Willemijns
– Uitzonderlijke theaterbewerking door Zultenaar (p.130-131), door Leon De Keyster
– André De Poorter en het circus, publicaties en tentoonstellingen in 1993 (p.132-134)
– Zulte heeft derde ereburger (p.135)
– Genealogie: de stam Dheedene (p.136)
– Zultenaar stelt geschiedenis van chiro te boek (p.137)

Medewerkers aan deze uitgave (p.138)

Samenstelling van de Geschied- en Heemkundige kring van Zulte (p.138)

Inhoudtabel (p.139-140)