Sint-Cornelius, Machelen Gulde en de kerkschatten

Vanaf het begin van de 15e eeuw tot ver in de 20e eeuw was de “Wyd-vermaerde bevaert naer S. Cornelis Kerke tot Machelen” één van de belangrijkse regionale bedevaarten. De bedevaart leeft ondertussen nog altijd verder in Machelen Gulde. Tijdens de komende editie 2017 zetten de organisatoren de Machelse kerkschatten in de kijker.

De kerk verwierf grote bekendheid als bedevaartsoord door de relieken van de Heiligen Cornelius en Ghislenus. Reeds in 1423 was het broederschap “Machelen Gulde” opgericht om te waken over de verering van de relieken. De bedevaart kende een enorme uitstraling en door het succes ervan werd het Machelse broederschap kapitaalkrachtig. De inkomsten van de bedevaart moesten besteed worden aan de versiering van de kerk. Wie vandaag de Machelse kerk betreedt aanschouwt dan ook een bijzonder rijk interieur.

Dit interieur en het religieus patrimonium werden recent grondig nagezien door de afdeling Monumentenwacht van de Provincie Oost-Vlaanderen en geïnventriseerddoor een team medewerkers en vrijwilligers van POLS & Erfgoedcel Leie Schelde.

Om dit rijk patrimonium terug in de kijker te plaatsen, organiseren de Kerkfabriek en het Davidsfonds tijdens “Machelen Gulde” een tentoonstelling in de kerk, met een greep uit de kerkschatten in het ritueel van de kerkelijke diensten. Er is ook een publicatie in de maak over het ontstaan, verloop en teloorgang van de bedevaart, naast de impact ervan op het sociale leven.

waar?
in de Sint-Cornelius en Sint-Ghislenuskerk in Machelen-aan-de Leie

wanneer?
zaterdag 1 juli van 14.00 u tot 18.30 u
zaterdag 1 juli officiële opening om 20.00 u
zondag 2 juli van 11.45 u tot 18.30 u
maandag 3 juli  van 10.30 u tot 12.00 u en 14.00 u tot 18.30 u
woensdag 5 juli van 14.00 u tot 18.30 u