Welkom aan nieuw bestuurslid Johan Nachtergaele

Het bestuur van de Geschied- en Heemkundige Kring van Zulte is al een tijdje aan uitbreiding toe. We verwelkomen dan ook van harte Johan Nachtergaele als nieuw bestuurslid. Johan is geboren in 1954, is afkomstig van Machelen en woont in Deinze. Hij is gehuwd en de fiere vader van twee zonen. Na een commerciële loopbaan in de textielsector is Johan sinds 2017 op pensioen. Zijn interesses gaan uit naar heemkunde, genealogie, volkskunde en erfgoed en hij is ondervoorzitter van Familiekunde afdeling Deinze. We hebben Johan als enthousiast lid van de werkgroep WereldoorlogI van de gemeente  Zulte leren kennen en het klikte meteen. We zijn overtuigd dat zijn toetreden tot ons bestuur een aanzienlijke versterking betekent voor de Heemkundige Kring van Zulte.
We wensen Johan langs deze weg een vruchtbare en aangename samenwerking in onze vereniging!