Afscheid van Luc Levrau (1946-2022)

Op 28 november 2022 heeft Luc Levrau, door een ongeval, totaal onverwacht afscheid genomen van het leven.

Luc Levrau, samen met André Goeminne en Georges Peirs

Wie was Luc Levrau?

Geboren in een Zults kroostrijk gezin van twaalf kinderen, heeft Luc, vanaf zijn jeugd, gezien, ervaren en beseft wat gemeenschap betekent.
De aandacht voor sociale en culturele aspecten in het leven kreeg hij van thuis uit mee.
Van nature uit was hijzelf een gedreven en ondernemende persoonlijkheid.
Zijn hele doen en laten was gekenmerkt in het realiseren en organiseren. Zowel in zijn dagelijks werk als in zijn hobby’s. Luc was altijd behulpzaam en wou een ander altijd helpen vanuit zijn kennis.

Zijn hobby’s: kunst, heemkunde en erfgoed, m.a.w. cultuur in het algemeen

Zijn interesse voor de schilderkunst kreeg hij tijdens zijn jeugd al te pakken via de zonen van kunstschilder Georges Dheedene. Na zijn huwelijk in 1976 met Griet Moerman en verhuis naar Petegem bleef hij overigens kaders voor Georges Dheedene maken, zelfs na de bouw van zijn eigen huis in de Bokstraat te Machelen.
In het licht van de gemeentelijke fusies per 1 januari 1977 organiseerde Luc de ‘actiegroep 330’. Deze was gericht tegen de plannen van de stad Deinze om een grenscorrectie toe te passen en zowat 330 ha Machels landbouwgebied te annexeren zonder inspraak van betrokken inwoners om een ringweg rond Deinze te realiseren. Luc contacteerde Roger Raveel en deze gaf zijn woord om daaraan mee te werken. Het jaar daarop, in 1978, organiseerde Luc, in het kader van het jaar van het dorp, een tentoonstelling over Machelen, waarop Roger Raveel eregast was. En zo kwam Luc in het leven van Roger Raveel.
In dezelfde periode werd de ‘Heemkundige Kring Zulte’ gesticht. Luc, van nature uit niet happig op bestuursfuncties, werd wel vrij medewerker en publiceerde meerdere artikelen in de eerste jaarlijkse uitgaven. Onlangs nog publiceerde hij, vanuit ‘Cultuur Machelen’, nog een aantal artikels over Raveel in het jaarboek 2021.
Omwille van zijn inzet en organisatietalent werd hij al vlug gecontacteerd door het Machelse feestcomité. Op zijn voorstel, om naast feesten ook culturele activiteiten te kunnen organiseren werd het vroegere feestcomité hernoemd tot ‘Feest- en Kultuurcomité’.
Later trad hij toe als bestuurslid van de Koninklijke fanfare de Leiezonen, waarvan hij 15 jaar lang secretaris is geweest.
Na het overlijden van Roger Raveel realiseerde hij met Cultuur Machelen een tentoonstelling over Roger De Backer en de uitgave van drie omvangrijke boeken (De vlasnijverheid ten zuiden Deinze, Veerpont en scheepswerf Cyriel De Smet, De wereld van kunstschilder Roger De Backer). Een vierde boek ‘600 jaar Machelen-Gulde’ was in voorbereiding)
Zijn verdiensten als technisch assistent van Roger Raveel en voor het museum Roger Raveel werden door de conservator van het Raveelmuseum reeds uitvoerig belicht.

Daar willen we het volgende nog aan toevoegen: Hans Sizoo, Nederlands kunsthistoricus, omschreef de creatief-ambachtelijke bijdrage van Luc Levrau, bij het tot stand komen van de beeldende kunstobjecten van Raveel, als onmisbaar: “Zonder dit aandeel , het aandeel van de kunstvaardige ambachtsman, had een bepaald deel van de kunst van Raveel niet eens kunnen bestaan”.

Namens de Geschied- en Heemkundige Kring Zulte en Cultuur Machelen
Johan Jaspaert, voorzitter en André Goeminne