Boek “Gaston Martens 1883-1967”

Gaston Martens
1883-1967

In het kader van het Gaston Martensjaar, geeft de Geschied- en Heemkundige Kring van Zulte een boek uit over het leven en werk van onze beroemde Zultse brouwer, sportman, beeldhouwer en toneelschrijver Gaston Martens.
Het boek kreeg als titel: “Gaston Martens 1883 – 1967” en is geschreven door André De Poorter. Het wordt uitgegeven in hetzelfde formaat als alle voorgaande boeken van de Geschied- en Heemkundige Kring Zulte. Onze vereniging staat garant voor een kwaliteitsvolle publicatie, gedrukt bij drukkerij EMKA. Alle 200 pagina’s worden full color uitgevoerd en het boek is  garengenaaid en afgewerkt met een rechte rug. Door deze luxe-uitgave krijgt het Gaston Martensjaar nog meer glans en uitstraling.

Deze jubileumuitgave wordt voorgesteld tijdens de opening van het feestweekend, op vrijdag 23 juni 2017 om 20.00 uur in de Gaston Martenszaal te Zulte. Daar kan je ook je bestelde boek(en) komen afhalen.

Kostprijs van het boek

Bij inschrijving en betaling tot 30 april 2017: 15.00 euro*
Bij inschrijving of aankoop na 30 april 2017: 20.00 euro
* Wie het boek bestelt vóór 30 april wordt bovendien opgenomen in de lijst van voorintekenaars die in het boek wordt gepubliceerd.

Hoe het boek bestellen?

Mail je naam en adres naar Luc Voet en vermeld het aantal gewenste exemplaren.
Schrijf de gepaste som over naar BE60 0680 8411 3070 van de Heemkundige Kring Zulte. De inschrijving is pas definitief na betaling van de aankoopsom.

Wie is André De Poorter?

André De Poorter

André is geboren in 1944 en is op en top Zultenaar, alhoewel hij sinds enige tijd in Gent woont. Zijn jeugd beleefde hij op de Zultse dorpsplaats waar zijn vader schoenmaker was. Hij leerde er de lokale ‘kluchtneers’ kennen, zoals Gaston Martens ze heeft beschreven, en kwam zo in contact met het jolige dorpse leven dat hem enorm boeide. Vandaar dat later al zijn aandacht ging naar alle vormen van volks amusement zoals de fiertel en het Vlaamse circusleven. Als fiere Zultenaar heeft hij er ook steeds voor gezorgd de lokale kunstenaars de uitstraling te geven die ze verdienen met Gaston Martens op kop.

Hij stond aan de wieg van de toneelverenigingen ‘Klaverke Vier’ en ‘De Vriendenkring’, speelde zelf toneel, trad solo op, en schreef samen met vrouw Sylva enkele toneelstukken. In de ‘Leiehoeve’ organiseerde hij kunsttentoonstellingen, over gans het land realiseerde hij talloze circusexpo’s, gaf lezingen en begeleidde wandelingen. De Gaston Martensfeesten in 1983 waren zijn initiatief. Met de ‘Verenigde Geburen’ en de ‘Fiertelvrienden’ deed hij jarenlang mee in de fiertelstoet.Hij is gekend als auteur van een vijftiental boeken waaronder: ‘Gaston Martens en zijn Paradijsvogels’, ‘Gent Circusstad’, ‘Belgische circussen en foortheaters’, ‘De kapriolen van Bill Kartoum’, ‘Zulte Fiertel – Stoet van leute en plezier’ en laatst ‘Toen Zulte nog Zulte was’. André is sinds jaren medewerker aan de tweejaarlijkse uitgaven van de Zultse ‘Geschied- en Heemkundige Kring’.

Meer informatie over André De Poorter op zijn website!